Novela říká chodci buďte vidět

Médii proběhla informace o schválené novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, která ukládá chodci povinnost nosit reflexní prvky.
Novou povinností pro chodce je užití reflexního prvku při snížené viditelnosti, pohybuje-li se chodec mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Prvek musí mít chodec na sobě umístěn tak, aby byl viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.
Jak nejlépe tyto prvky nosit? To vám vysvětlí přiložená infografika.
Na viditelnost chodců je zaměřena i kampaň BESIP nazvaná Vidíme se? (Videospoty naleznete zde.)
Prosím chraňte sebe i své děti.