Čtyři hasiči města Hodonína jsou pilaři

Dnes 7. 5. 2017 čtyři členové hasičského sboru města Hodonína úspěšně absolvovali kurz na obsluhu motorových pil a rozbrušek. Jmenovitě to jsou Jiří Dostál, Josef Jurečka, Zdeněk Novák a Richard Vlček, kteří tak výrazně posílili akceschopnost v případě nutnosti zásahů vyžadující tohoto zaměření. Patří jim tak poděkování za jejich aktivitu, přípravu a úspěšné složení zkoušky.