Dokumenty z výborové schůze

Dokumenty z výborové schůze

Směrnice k nakládání s údaji

Směrnice starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS

V souladu s ustanovením čl. 16 odst. 1 a 2 Stanov SH ČMS v platném znění a na jejich základě vydaným Organizačním řádem čl. 8 odst. 3, je vydávána Směrnice starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS, která je dle čl. 101 odst. 1 a odst. 2 písm. d) Stanov SH ČMS pro vyjmenované organizační jednotky v čl. VII. této Směrnice závazná.

MP k výměně průkazů 2016

Metodický pokyn SH ČMS
k pořizování a výměně členských průkazů členů SH ČMS

V souladu s ustanovením čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska přijatých III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. – 3. července 2005 v Klatovech a na jejich základě vydaným Organizačním řádem čl. 8 odst. 1 – 4, je vydáván metodický pokyn SH ČMS k pořizování a výměně členských průkazů členů SH ČMS.