Hasiči města Hodonína pokřtili novou Tatru

Hasiči města Hodonína dnes oslavili svůj malý svátek. Do rukou velitele jednotky, Jiřího Dostála, byl ředitelem firmy THT Polička s.r.o. panem Stanislavem Červeným, odevzdán symbolický klíč k nové technice. Tou novou technikou je CAS 20/4000/240-S2T na podvozku Tatra T815-2 4X4.2, která byla zakoupena z rozpočtu města Hodonína jako náhradu za již dosloužilou cisternu zn. Liaz. Kromě již zmiňovaného předání klíče také naší nové cisterně slavnostně požehnal Mons. Mgr. Josef Zouhar. Této události se zúčastnili také zástupci HZS JMK a to plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS kraje a plk. Ing. Martin Červenka, DiS, ředitel OU Hodonín. Zvláštní poděkování patří vedení našeho města za podporu a poskytnutí finančních prostředků. Jsou to starosta města Hodonína Mgr. Milan Lúčka a místostarostové JUDr. Vítězslav Krabička, Mgr. Ladislav Ambrozek, Mgr. Jiří Janda, kteří obměnu techniky podpořili nejen účastí při křtu a předání nové Tatry. I přes drobné rozmary počasí přišli naši fanoušci, prohlédli si cisternu, její vybavení, poslechli krátký komentář a po závěrečném zahoukání byla celá akce ukončena. Všem, co se této akce zúčastnili, děkujeme za přízeň a budeme se těšit na viděnou při dalších akcích.