Hasiči města Hodonína pomáhají občanům

Že Hasiči města Hodonína vyjíždějí na pomoc obyvatelům k zásahům nejen na žádost Krajského operačního a informačního střediska HZS JmK se 25.7. 2016 přesvědčila občanka našeho města. Na našich stránkách si našla telefonický kontakt a obrátila se na nás o pomoc ve věci záchrany malého koťátka, které uvízlo na stromě. Na místě určení bylo provedeno vybavení OOPP, roztažení nastavovacího žebříku v délce 8 metrů a následný odchyt kotěte. To bylo sneseno v náruči dolů a následně předáno majitelce. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Vaši důvěru bereme jako závazek a proto všem obyvatelům města Hodonína nabízíme pomoc v neurgentních krizových situacích na čísle +420 721 753 442.
Na závěr je třeba ještě dodat, že toto číslo nenahrazuje telefonní číslo 150, 112 na které se hlásí urgentní krizové situace (požáry, nehody, úniky látek, záchrana osob atd..)
Díky za vaši přízeň.
Vaši Hasiči města Hodonína.