Hasiči zařizují lepší vzduch

Hasiči města Hodonína jezdí nejen k požárům, technickým pomocem či dalším událostem. V těchto horkých dnech je můžete vidět v odpoledních hodinách v ulicích se svojí technikou. Město Hodonín, co by jejich zřizovatel, je povolalo do boje s horkým a suchým počasím. Hasiči suché a vyprahlé silnice kropí vodou z hasičské cisterny. Díky tomuto opatření se nejen vozovky zchladí, ale sníží se i jejich prašnost. Zvýšená vlhkost vzduchu zároveň dodává našemu městu příjemnější klima a kropení také napomáhá proti tvorbě přízemního ozónu.