Prevence

Typy sirén požárního poplachu


 
Jaké druhy signálů sirény můžete v ČR slyšet?

Když se první středu v měsíci rozezvučí sirény, mnozí z nás tomu již nevěnují zvýšenou pozornost, naprosto je ignorují nebo jsou ještě navíc otrávení. Co byste ale dělali, kdyby se z ničeho nic ozval varovný signál? A poznali byste ho vůbec? V našem přehledu zjistíte, jaké druhy signálů existují, co znamenají, a hlavně jak byste se v případě nebezpečí měli zachovat.

K čemu slouží sirény

Sirény představují důležitý prostředek, který slouží k varování občanů při jakémkoliv ohrožení. V České republice byl tento systém v listopadu 2001 úředně vyhlášen jako jediný způsob varování obyvatelstva a v současné době pokrývá téměř 100 % všech trvale osídlených oblastí. Kromě sirén ho tvoří také obecní rozhlasy, které jsou napojené na dálkové ovládání nebo se ovládají ručně.

Proč je dobré umět rozeznávat jednotlivé druhy signálů

Většina sirén v České republice je tzv. rotační. To znamená, že pouze „houkají“ a po zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům druh ohrožení. Existují také sirény elektronické a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén, které po zaznění signálu automaticky sdělí stručnou informaci, o co se jedná – „Zkouška sirén“ / „Požární poplach“ / nebo v případě zaznění varovného signálu charakter ohrožení např. „Nebezpečí zátopové vlny“). Těch je ale méně, proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.

Druhy signálů sirény
Zkouška sirén

Pravidelná zkouška sirén probíhá ve 12 hodin každou první středu v měsíci. Tímto signálem se ověřuje funkčnost a slyšitelnost celého systému. Pokud tedy v danou dobu sirénu v místě vašeho bydliště neuslyšíte, nastal nějaký problém a je třeba tuto skutečnost nahlásit hasičům nebo na příslušný obecní úřad.

Signálem pro zkoušku sirén je nepřerušovaný tón, který trvá po dobu 140 sekund. Jelikož v minulosti spoustu cizinců tato situace zaskočila a mysleli si, že se jedná o skutečné varování před nebezpečím, od roku 2009 tomuto tónu předchází také hlasové upozornění, které zkoušku sirén ohlašuje. Stejný systém (pouze bez doprovodné informace) se ovšem užívá také pro uctění památky.

Požární poplach

Kromě prvních dvou případů se můžete setkat také se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Jedná se o požární poplach, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Rotační sirény ho vyhlašují pomocí přerušovaného signálu, který trvá po dobu jedné minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund opět trvalý tón). Elektronické sirény po dobu jedné minuty napodobují zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ.

Požární poplach nepředstavuje varovný signál určený pro obyvatele. Pokud ho uslyšíte, důležité je hlavně zjistit, jestli se případný požár nebo jiná událost neděje ve vašem bezprostředním okolí.

Všeobecná výstraha

Tento signál slouží k okamžitému varování obyvatelstva při hrozícím či nastalém nebezpečí nebo jakýchkoliv mimořádných událostech, které ohrožují životy a zdraví občanů, jejich majetek nebo životní prostředí. Všeobecná výstraha může zaznít v kteroukoli denní i noční dobu. Jedná se o kolísavý tón, který trvá 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech.

Elektronické sirény doprovází varovný signál také mluvenou zprávou, která blíže specifikuje, jaké nebezpečí občanům hrozí. Příslušnou tísňovou informaci by v nejbližší možné době po odeznění signálu měly vysílat také radiovozy policie a hasičů, zazní však i v obecním hlášení, v televizi a v rozhlase.

Co dělat po zaznění všeobecné výstrahy

1. NAJÍT ÚKRYT

  • snažte se okamžitě najít úkryt v jakékoliv blízké zděné budově
  • dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám Pozor v některých případech se do budov neukrývejte! V případě bezprostřední hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém lesním požáru, sesuvu půdy apod.

2. ZODOLNIT MÍSTO UKRYTÍ

  • Zejména v případě úniku nebezpečných látek zavřete dveře a okna, vypněte větrání či klimatizaci, ucpěte ventilační otvory a okenní rámy, utěsněte i otvor pod dveřmi do místnosti.

3. ZJISTIT INFORMACE

  • snažte se zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí
  • v případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia

V žádném případě netelefonujte za účelem zjištění informací na tísňové linky!

Zdroj

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-12-sireny-pdf

https://www.facebook.com/hasici.olomouc/videos/1123481921752589

https://www.finance.cz/520819-sirena/