Nově zvolený výbor SDH Hodonín

Sbor dobrovolných hasičů HODONÍN pobočný spolek se sídlem Třída bří Čapků 3233/3, 695 01 Hodonín na vědomí dává, že dne 25.01.2017 byl na Valné hromadě zvolen nový výbor SDH Hodonín.

Výbor bude pracovat ve složení:

 

Funkce Jméno
Starosta Blanka VALENTOVÁ
Náměstek starosty Sabina KUČEROVÁ
Náměstek starosty Petr BLAŽEJ
Velitel SDH Petr VIKTORIN
Zástupce velitele SDH Jiří DOSTÁL
Jednatel Šárka LÁTALOVÁ
Hospodář Slavomír CHOVANEC
Člen výboru Pavel VALENTA
Člen výboru Jiří CHURÝ

Delegáti SDH, zvolení na Shromáždění SDH v okrese:

Funkce Jméno
Starosta Blanka VALENTOVÁ
Velitel SDH Petr VIKTORIN