Noví hasiči

Práce hasiče je obětavá a příkladná, ať už se jedná o dobrovolné hasiče či hasiče z povolání, je třeba si jejich práce vážit. Je potěšující, že i v dnešní uspěchané době se najdou tací, kteří jsou ochotni vzdát se komfortu, vyrazit bližnímu svému na pomoc i v době, kdy ostatní odpočívají a věnují se rodině.
Konkrétně mluvím o třech mladších hasičích, kteří začátkem tohoto roku byli přijati do našeho kolektivu. Jmenovitě to jsou: Jurečka Josef, Dostál Michael a Mlýnek Bronislav. Na svých uniformách budou po dobu tří let nosit jednu hvězdičku, pokud se nerozhodnou si zvýšit svoji kvalifikaci na strojníka či technika.
Našim kolegům z jednotky přejeme hlavně, ať se ve zdraví pokaždé vrátí od zásahu.

Za hasiče města Hodonína děkuje

Vráťa Langmann
Technik JSDH