Prevence

Pitná voda

Pitná voda
Jaké situace mohou nastat

Voda teče, ale:

 • je pitná pouze po převaření – vodu je nutné před konzumací (příp. použitím k osobní hygieně) převařit. Ostatní použití vody je bez omezení.
 • není pitná ani po převaření – není možné používat vodu ke konzumaci, přípravě jídel a osobní hygieně. Lze ji však použít pro účely splachování WC nebo zalévání zeleně.
 • je závadná, její použití se vůbec nedoporučuje – vodu nelze používat ani na splachování WC, zalévání zeleně, apod. z důvodu negativních účinků na životní prostředí.
 • Voda neteče – situace může nastat v důsledku narušení vodárenské soustavy nebo vodního zdroje.

Při jakékoliv změně tzv. organoleptických vlastností (teplota, barva, zákal, průhlednost, pach, chuť) dodávané pitné vody je nutné být obezřetný a dodávanou vodu preventivně nepoužívat ke konzumaci, přípravě jídel a osobní hygieně do doby upřesnění informací.

Jak se o problému mohu dozvědět
 • z webových stránek dotčených vodárenských společností
 • z webových stránek příslušné krajské hygienické stanice
 • z portálu krizového řízení KRIZPORT (www.krizport.cz)
 • z webových stránek dotčených obcí
 • z veřejně dostupných informačních kanálů (TV, rozhlas, internet, sociální sítě)
 • při vlastních zdravotních problémech po požití vody „z kohoutku“ (nevolnost, průjem)
 • při podezření na závadnost vody „z kohoutku“ (nestandardní zápach, zákal, barva vody)
 • v případě nebezpečí z prodlení z varování sirénami (signál „všeobecná siréna“ – kolísavý tón sirény), doplněným tísňovou informací ve vybraných médiích
Co dělat, když dojde k narušení dodávek pitné vody
 • vždy je nutné pečlivě vyhodnotit věrohodnost podávaných informací a soustředit se pouze na ty, které jsou oficiálním doporučením / pokynem kompetentních orgánů (zejm. příslušné krajské hygienické stanice, dotčené vodárenské společnosti, portálu www.krizport.cz)
 • dále je nutné si ověřit, zda se narušení dodávek pitné vody týká mé domácnosti řídit se pokyny kompetentních orgánů, ve vztahu k úpravě vody před použitím (pitná po převaření X nepitná po převaření, ale využitelná jako užitková X nelze využít ani jako užitkovou) řídit se pokyny kompetentních orgánů ve vztahu ke spuštění náhradního /nouzového zásobování pitnou vodou
Co pro mně znamená spuštění náhradního / nouzového zásobování pitnou vodou

Náhradní zásobování pitnou vodou zajišťuje za pomoci cisteren dotčená vodárenská společnost při běžných haváriích / odstávkách ve své vodovodní síti.

 • náprava se očekává v řádu hodin, maximálně několika hodin
 • vodárenská společnost zpravidla přistaví v postiženém území cisternu s vodou a informuje o tom na svých webových stránkách vodu je možné z cisterny odebírat neomezeně do vlastních přinesených nádob (vhodné jsou kanystry nebo nádoby s širším hrdlem, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání vodou) vodu z cisterny je nutné vždy před konzumací převařit

Nouzové zásobování pitnou vodou se spouští v případě, kdy dotčená vodárenská společnost již není schopna zvládnout danou situaci vlastními silami.

 • lze očekávat vícedenní (dlouhodobý) výpadek v dodávce pitné vody
 • je zpravidla spojeno s rozhodnutím hejtmana o vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí) a aktivací systému nouzového zásobování vodou
 • dochází k regulaci spotřeby – první dva dny 5 litrů na osobu a den, třetí a další dny 15 litrů na osobu a den
 • voda z cisterny, přip. balená voda je vydávána řízeně na předem vytipovaných výdejních místech a k odběru je nutné si vzít doklad prokazující trvalé bydliště odebírajícího (OP) a vhodnou nádobu
 • odběr lze realizovat jednou osobou pro celou domácnost žijící ve stejném bydlišti.
Jak se mohu připravit na narušení dodávky pitné vody
 • mít dostatečnou zásoby pitné vody (ideálně balené) a potravin (trvanlivých), která by měla vydržet na alespoň 3 dny pro všechny členy domácnosti
 • volit trvanlivé potraviny, u kterých není potřeba voda k přípravě (konzervy a zavařeniny, paštiky, sušené maso, trvanlivé mléko, sušenky, med, sušené ovoce atd.)
 • vodu i potraviny je nutné vhodně skladovat v chladných a temných prostorech (např. sklepech) a pravidelně obměňovat
 • pro komfortnější odběr pitné vody z cisteren je vhodné mít doma i uzavíratelné prázdné nádoby s širokým hrdlem (např. kanystry od destilované či kojenecké vody v objemu 5 – 10 litrů)
 • rovněž je vhodné mít jednorázové nádobí a hygienické prostředky (vlhčené ubrousky, desinfekční gely atd.)
 • pokud je možnost, zvážit odjezd do „nezasažených“ míst, kde lze používat nezávadnou pitnou vodu (chalupa, chata, k příbuzným apod.)
Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-29-pitna-voda-pdf

https://www.google.com/search?q=pitn%C3%A1+voda

https://www.google.com/search?q=pitn%C3%A1+voda+netece

https://www.google.com/search?q=pitn%C3%A1+voda+nouzove+zasobovani

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *