Prohlášení JSDH a SDH Hodonín

Prohlášení JSDH a SDH Hodonín

„Vzhledem k existenci mediálních a zejména facebookových dezinformací ohledně údajného členství devatenáctiletého mladíka, zodpovědného za požár v činžovním domě, v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Hodonína a Sboru dobrovolných hasičů Hodonín prohlašujeme, že zmiňovaný mladík není členem JSDH Hodonín ani SDH Hodonín. Jednotka i Sbor se jednoznačně od této události distancují a nenesou žádnou zodpovědnost za jeho činy.“

Prohlášení bylo zveřejněno na stránkách města viz http://www.hodonin.eu/prohlaseni-jsdh-a-nbsp-sdh-hodonin/d-1093936 kde nám město vyjádřilo podporu.  Podpory ze strany zřizovatele si velmi vážíme a děkujeme všem co nám fandí.

Vaši Hasiči města Hodonína.