Rizika v dopravě

Rizika v dopravě
Železniční přejezdy

Železniční přejezdy jsou v ČR velmi častým místem závažných dopravních nehod. Střet vlaku s automobilem nebo chodcem končí většinou tragicky – zejména pro řidiče a chodce, někdy ale také pro strojvedoucího a cestující ve vlaku.

Bez ohledu na možné důsledky, velké množství řidičů a chodců riskuje na všech typech přejezdů. Snaží se dostat přes přejezd ještě před průjezdem vlaku. V některých případech dokonce objíždějí již spuštěné závory. Průzkumy ukázaly, že se to nejčastěji děje na vícekolejných železničních přejezdech frekventovaných tratí, kde jsou závory spuštěny delší dobu.

Někteří řidiči po průjezdu vlaku nečekají na ukončení světelné a zvukové výstrahy a vjedou na trať. Hrozí jim tak srážka s vlakem přijíždějícím z druhého směru na jiné koleji. Řidiči také často nerespektují dopravní značku „stůj, dej přednost v jízdě“, která je na některých nechráněných přejezdech na trať umístěna.

Chodci a cyklisté riskují i při zcela spuštěných závorách, které obcházejí, objíždějí nebo podlézají. Spoléhají při tom na místní znalost a odhad,
který se však nemusí vyplatit.

Jak se správně na přejezdu chovat

K železničnímu přejezdu je třeba (bez ohledu na příslušné předpisy o povolené rychlosti) přijíždět tak, aby byl řidič vždy schopen při nenadálé události vozidlo bezpečně před přejezdem zastavit. Pomalá jízda by měla být pravidlem zejména pro řidiče jednostopých vozidel, protože na kolejích hrozí zvýšené riziko uklouznutí a pádu.

Pokud je v provozu výstražná signalizace, zastavte vždy v bezpečné vzdálenosti od přejezdu a čekejte tak dlouho, dokud výstraha trvá!

V případě uvíznutí na přejezdu z důvodu spuštění závor by měl řidič pokračovat bez zastavení a projet závorami (jsou na tuto eventualitu konstruovány) i za cenu případného poškození vozidla.

V případě uvíznutí na přejezdu z důvodu technické poruchy vozidla nebo překážky
v jízdě by ale měl řidič okamžitě vystoupit, podívat se na druhou stranu výstražného zařízení, kde je číslo přejezdu a volat na tísňovou linku 112. Dispečer je schopen do několika málo minut provoz na trati zastavit.

Možné komplikace na silnicích

Řidiči motorových i nemotorových vozidel čelí při jízdě mnoha různým kolizním situacím. Ve všech případech platí zásada jet takovou rychlostí, aby řidič dokázal zabrzdit a zastavit na takovou vzdálenost, na kterou má rozhled.

Střet se zvěří

Pokud se vám v cestě zvíře objeví a máte čas reagovat, ztlumte světla a s ohledem na okolní provoz začněte intenzivně brzdit. Pokud už čas reagovat nemáte, nesnažte se za každou cenu srážce vyhnout. Po nárazu se snažte udržet přímý směr jízdy. Rychlý manévr volantem by mohl způsobit smyk a mnohem horší následky než samotná srážka. Poté zastavte na bezpečném místě, oblečte si výstražnou vestu a zkontrolujte stav vozidla. Jsou-li následky srážky vážnější, zdokumentujte škodu na vozidle i sražené zvíře pro potřeby řešení pojistné události. Pokud se nejedná o zvíře divoké, ale domácí, odpovídá za škodu i odvoz zvířete jeho majitel. Obecně je však zakázáno sraženou zvěř naložit a odvézt. O sražené zvěři vždy informujte policii.

Snížená viditelnost

Zde platí pravidlo „vidět a být viděn“. Je důležité mít zapnutá správná světla, např. mlhová světla rozsviťte pouze při mlze a hustém dešti, jinak mohou oslňovat. Naopak dálková světla v mlze vůbec nepoužívejte, vytvoří před vámi neprůhlednou stěnu. Řidiči motorových vozidel by měli při snížené viditelnosti předvídat i přítomnost neosvětlených chodců, cyklistů nebo překážek na vozovce.

Náhlý vstup chodce do vozovky

Náhlé vběhnutí nebo vkročení chodce do vozovky je nejčastějším jevem ve městech. Největším rizikem jsou místa, kde řidiči nemají dostatečný rozhled do stran, např. přes řadu parkujících aut u chodníku nebo husté křoví. Ne vždy je také vzhledem k situaci na vozovce možné v případě náhlého vstupu chodce do vozovky vybočit do protisměru, proto je nutné předem přizpůsobit rychlost této hrozbě.

Senioři na silnicích

Senioři v mnoha případech používají automobil jen k občasným nákupům, návštěvám např. příbuzných nebo hřbitova. Jejich zvýšený výskyt
v silničním provozu lze proto pozorovat zejména o víkendech a během roku v období tradičních svátků, kdy je třeba předvídat a respektovat jejich jízdní návyky. Troubením nebo jinou formou agresivity situaci řešit nelze.

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-23-rizika-v-doprave-pdf

https://www.google.com/search?q=rizika+v+doprave+%C2%A8snizena+viditelnost

https://www.google.com/search?q=rizika+v+doprave+vlaky

https://www.google.com/search?q=rizika+v+doprave

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *