Prevence

Rizika v přírodě

Rizika v přírodě

Pobyt v přírodě s sebou nese řadu rizik, kdy v důsledku neopatrnosti nebo nešťastné náhody může dojít k mnoha druhům zranění. Na nejčastější rizika se podívejte níže:

Rizika spojená s koupáním

Koupaní v přírodě patří v letních měsících mezi oblíbenou zábavu dětí i dospělých. Aby tato zábava nepřerostla v neštěstí, je nutné vždy před vstupem do vody posoudit své plavecké schopnosti (pro samotného „zachránce“ jde o velmi náročnou fyzickou činnost) a místní podmínky (síla proudu, hloubka apod.). Navíc:

 • nikdy nechoďte do vody pod vlivem alkoholu a omamných látek,
 • při přehřátí neskákejte do studené vody,
 • neskákejte do vody tam, kde to neznáte a nevíte, co je pod hladinou. Pokud se ocitnete v roli tonoucího (např. křeč v těle), je třeba:
 • upozornit na sebe voláním,
 • uklidnit se a pokusit se lehnout si na hladinu,
 • v silném proudu směřovat své tělo nohama po proudu (platí pro tekoucí vody),
 • pokud se vás někdo pokouší zachránit, chovejte se klidně a nechte se odtáhnout ke břehu.

Pokud se ocitnete v roli zachránce:

 • nejprve se snažte hodit tonoucímu nějaký předmět, kterého se může chytit (např. PET láhev, větev),
 • pokud je evidentní, že je tonoucí v bezvědomí, zvažte své schopnosti, než se jej pokusíte zachránit (pokud si na to netroufáte, přivolejte pomoc),
 • pokud je tonoucí v hysterii, zamezte při záchraně osobnímu kontaktu (využijte např. dlouhou větev nebo lano) – vaše bezpečí je na prvním místě,
 • pokud se rozhodnete pro záchranu, svlékněte se a zujte si obuv, vezměte si s sebou nějakou záchrannou pomůcku (např. plovací kruh nebo PET láhev) a plavte k tonoucímu,
 • k tonoucímu připlavte vždy zezadu, položte ho na záchrannou pomůcku a odtáhněte ho ke břehu (snažte se mu držet hlavu
  nad hladinou a zakloněnou),
 • první pomoc poskytujte až na břehu (např. pokud nedýchá, započněte s umělým dýcháním).

Pád z výšky

Pády z výšky bývají častou příčinou úrazu páteře a míchy, v tom nejhorším případě takové situace končí i smrtí. Základem je vždy dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v místech, kde toto riziko hrozí.

Pokud se už do takové situace dostanete, pokuste se při pádu řídit několika základními pravidly:

 • pokrčte kolena, protože tím významně snížíte sílu nárazu,
 • pokuste se co nejvíce uvolnit – napjaté svaly přenášejí sílu k životně důležitým orgánům a tím se zvyšuje možnost jejich poškození; vzpomeňte si na úsloví, že opilým lidem se
  většinou nic nestane (jejich svaly jsou při pádu uvolněné),
 • vždy se snažte ve vzduchu natočit tak, ať dopadnete na nohy – lépe tím tak absorbujete náraz.

Vyvarujte se skoku do neznámé vody, zvláště po hlavě. Pozor určitě dávejte i v místech kde to dobře znáte!

Prolomení ledu

Zjištění síly ledu

Jediný spolehlivý způsob, jak ověřit sílu ledu, je led prorazit. K tomuto účelu je nejvhodnější tyč s bodcem, která by měla patřit k základní výbavě osob pohybujících se po přírodní ledové ploše. Pokud v ledu není nadměrné množství trhlin, bublin a nečistot, je led o tloušťce asi 6 cm dost pevný na to, aby unesl dospělého člověka, tloušťka nad 8 cm postačuje pro bruslení, 20 – 25 cm silný led by měl unést osobní auto. Pozor, platí to ovšem jen pro tvrdý led, kdy teplota je po většinu dne pod bodem mrazu!

TIP: Bruslit vyrazte až poté, co si ověříte platnost pravidla 5, -5, 10. Toto pravidlo říká, že pokud po dobu alespoň 5 dnů byla teplota alespoň -5 °C, bude tloušťka ledu 10 cm. Toto obecné pravidlo platí především pro stojaté vody. Vždy před vstupem na přírodní plochu zkontrolujte led proražením nebo hozením kamene z výšky! Na led vstupte jen v případě, že kámen jen zaduní a neozve se žádné praskání.

Záchrana při propadnutí

Pokud se propadnete uprostřed rozsáhlé vodní plochy, doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přišel nebo přijel, protože tam byl led únosný. Od místa proboření je vhodné se plížit, aby se hmotnost rozkládala na větší plochu. Pokud je to možné, zkuste tonoucímu nejdříve pomoci ze břehu, například podáním dlouhé větve a vytažením. Pokud k záchraně nestačí dlouhá větev, měl by zachraňující lehnout na led a přiblížit se k tonoucímu. Zde najde velmi dobré uplatnění žebřík, který ještě více rozloží tlak na led a navíc se tonoucí za něho může zachytit. Vždy je důležité zavolat i záchrannou službu z důvodu silného podchlazení tonoucího!

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-28-rizika-v-prirode-pdf

https://www.google.com/search?q=rizika+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B

https://www.google.com/search?q=rizika+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B+bruslen%C3%AD+na+lede

https://www.google.com/search?q=pad+z+vysky+hasici

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *