Rok 2015 očima statistika

Vážení fanoušci našich stránek,

dovolte mi krátce a stručně shrnout rok 2015 a to nejzábavnější formou, kterou jistě grafy jsou 😀
První graf znázorňuje složení událostí po dle tipu oznámení.
Je patrné, že požáry jasně dominují celému grafu a hodnoty přesně vystihují naši primární předurčenost.

graf_udalosti

Druhý graf znázorňuje měsíční průběh roku 2015 k počtu vyhlášených událostí. Zde stojí za zmínku vzestupná tendence událostí s přicházejícím extrémně horkým a suchým létem.
graf_mesic

Další pohled do statistiky nám ukazuje, že den 10. 8. 2015 přinesl Hasičům města Hodonína nejnabitější odpoledne. V tomto časovém úseku jednotka zasahovala hned u 5 událostí a to požáru lesního porostu, trávy, vysokozdvižného vozíku, úniku pohonných hmot a spadlého stromu.

Všem členům naší jednotky patří velké poděkování za nasazení při plnění svého náročného a dobrovolného poslání.
Dovolte mi také využít této příležitosti a popřát svým kolegům z jednotky mnoho úspěchů jak na osobní, pracovní tak i hasičské úrovni nejen v roce 2016 a jejich rodinám děkuji za trpělivost a toleranci.

Vratislav Langmann
Technik – Hasiči Hodonín