Sirény varují obyvatele

Sirény aneb víte co který tón znamená?
Seznamte se krátce alespoň se stručným popisem významu jednotlivých sirén.
Jako první zmíníme tu nejdůležitější pro obyvatelstvo a tou je:

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
Přehrát

Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. Důvodem zavedení jednoho varovného signálu je fakt, že jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu byly pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné.
Co je nutné dělat při tomto signálu?

  • Jste-li mimo byt, pracoviště apod. vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Jste-li v hromadném dopravním prostředku vysedněte a vyhledejte ukrytí, v osobním automobilu zastavte, zaparkujte a vyhledejte ukrytí.
  • V budově je v první řadě je nutné získat informace – zapněte rádio nebo televizi. Je-li v dosahu vašeho pobytu elektronická siréna, dozvíte se informace od ní. Jste-li v budově, zavřete okna a dveře. Tím snížíte možnost zamoření při výronu škodlivin.
  • Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Siréna totiž může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

Zkouška sirén

Pro zkoušku sirén se používá tzv. „Zkušební tón“. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin.
Přehrát

Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén“. Zkouška sirén v Hodoníně probíhá vždy první středu v měsíci ve 12:00.

Požární poplach

Jako poslední varovný signál tu máme „Požární poplach“ ten slouží však jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo.
Přehrát

V Hodoníně se tento signál nepoužívá, protože naše jednotka je svolávána pomocí AMDS a SMS.
Běžně je poplach vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

Náhradní způsob varování

tento se používá v místech která nejsou pokryta varovným signálem, nebo v případě poruchy koncových prvků varování.

  • S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ: veřejnoprávní rozhlas (stanice Radiožurnál, Praha…), regionální rádia, veřejnoprávní televize (programový okruh ČT1 a ČT2) regionální kabelové televize, celostátní a regionální tisk, internet.
  • S MÍSTNÍ PŮSOBNOSTÍ: regionální rozhlasové a televizní stanice, místní tisk, sirény, místní rozhlas a další zvukové signály, vyhlášky pro obyvatelstvo, světelné informační panely, reklamní poutače, letáky z letadel, radiové sítě dispečinků DP, letáky apod.
  • ORGÁNY IZS: amplióny, elektronické sirény, motospojky, megafony, rozhlasové vozy a další speciální prostředky.