Slavnostní předání ocenění za Hasíka

Náš Sbor dobrovolných hasičů Hodonín ve spolupráci s jednotkou hasičů města Hodonína se účastní řady programů pro děti v průběhu roku. Nedílnou součástí je i činnost v programu Hasík, to už z našich stránek víte. Co nevíte je, že naši Hasíci patří mezi ty nejlepší.
Celkem 38 nejaktivnějších „hasíkovských“ instruktorů z ČR a dalších osobností, které se podílely na vzniku a rozvoji programu Hasík CZ, bylo v úterý 22.11.2016 oceněno v Aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě diplomy a plaketami. Mezi tyto oceněné patří i Blanka Valentová, Starostka Sboru dobrovolných hasičů Hodonín a Hasík instruktor tělem i duší. Přejeme naší oceněné mnoho elánu a chutě do této záslužné činnosti a děkujeme za reprezentaci jak SDH tak i naší jednotky.