Velitelská štafeta předána

Dne 6. 6. 2018 jsme se sešli na radnici v Hodoníně ke slavnostnímu okamžiku. Tím bylo nejen poděkování dnes už bývalému veliteli Petru Viktorinovi za jeho zásluhy a činnost, kterou pro sbor vykonával v roli velitele od roku 1982. Hasičině se Petr Viktorin věnoval od dětských let. Jeho hasičská kariéra však započala již v roce 1968, snadno lze spočítat že se hasičině věnoval úctyhodných padesát let, což si zaslouží patřičné ocenění, respekt a právo na zasloužilý odpočinek. Pomyslnou veliteskou štafetu převzal Jiří Dostál, který doposud vykonával funkci zástupce velitele a byl Petra Viktorina pravá ruka. Jiří Dostál je tak nyní velitelem naší jednotky.
Přejeme Petrovi Viktorinovi pevné zdraví v hasičském důchodu a Jirkovi Dostálovi mnoho úspěchů v nové funkci.