Prevence

Únik nebezpečných látek při přepravě

Únik nebezpečných látek při přepravě
Označování vozidel přepravující nebezpečné látky

Každé vozidlo, které převáží nebezpečnou látku, musí být vepředu a vzadu řádně označeno oranžovou reflexní tabulkou s černým okrajem ve tvaru obdélníku (30×40 cm) podélně rozděleného.

 

Na označování nebezpečnosti látky se používají čísla 2 – 9, resp. jejich kombinace:

2 – Plynná látka
3 – Hořlavá kapalina
4 – Hořlavost pevných látek
5 – Látka podporující hoření
6 – Jedovatá látka
7 – Radioaktivní látka
8 – Žíravá látka
9 – Samovolná reakce

Dále se používá také „X“ (látka nesmí přijít do styku s vodou). V případě větší intenzity nebezpečnosti se mohou číslice také zdvojovat nebo i ztrojovat.
Nula „0“ je pouze dodatková číslice bez významu (používá se k doplnění Kemler kódu, který musí být tvořen alespoň dvěma číslicemi).

V dolní části je tzv. UN kód. Ten je tvořen čtyřmi číslicemi, které označují nebezpečnou látku (např. 1203 značí benzín, 1805 značí kyselinu fosforečnou). Vozidla přepravující nebezpečnou látku jsou navíc ještě označena bezpečnostní značkou. Jedná se o čtverec postavený na vrchol různých barev podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky.

Třídy nebezpečnosti:

1 – Výbušné látky a předměty
2 – Plyny
3 – Hořlavé kapaliny
4.1 – Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
4.2 – Samozápalné látky
4.3 – Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1 – Látky podporující hoření
5.2 – Organické peroxidy
6.1 – Toxické látky
6.2 – Infekční látky
7 – Radioaktivní látky
8 – Žíravé látky
9 – Jiné nebezpečné látky a předměty

Je-li cisternou přepravováno několik nebezpečných látek, je vozidlo vepředu a vzadu označeno čistou oranžovou tabulkou stejných rozměrů a na bocích cisterny je každá komora označena samostatnou tabulkou s Kemler kódem a UN kódem.

Přeprava nebezpečných látek může být rovněž zajišťována po železnici. Označování je obdobné jako u silniční dopravy.

Co dělat v případě havárie vozidla přepravující nebezpečnou látku
  • ihned se vzdalte od místa nehody ve směru kolmém na směr větru
  • ukryjte se v nejbližší budově

Jste-li v autě, okamžitě uzavřete okna, vypněte větrání a klimatizaci a opusťte s vozidlem nebezpečný prostor.
Volejte tísňovou linku 112 nebo 150 (nahlaste také čísla, která jsou vyznačena na oranžové tabulce – dbejte však na svoje bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenosti od místa nehody). Pokud nejsou tato čísla patrná z bezpečné vzdálenosti, k místu se nepřibližujte!

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-18-unik-nebezpecne-latky-pri-preprave-pdf

https://www.google.com/search?q=ADR

https://www.google.com/search?q=unik+nebezpecn%C3%BDch+latek+pri+preprave

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *