Včerejší bouřka poslala k zemi strom

Včera t.j. 8. 5. 2018 v 15:19 byla jednotka hasičů města Hodonína vyslána ke stromu spadeného na komunikaci, který neustál nápor přívalu deště a větru při bouřce. Strom se nacházel na ulici Lipová alej v blízkosti křižovatky s ulicí U Červených domků. Strom při pádu poškodil mladou lípu na protější straně cesty. Kmen byl pomocí motorové pily rozřezán a odstraněn z komunikace. Ta byla následně uklizena a obnoven provoz. Poté se jednotka vrátila na základnu.  Vzhledem ke stavu kmene stromu byl jeho pád otázkou času a bylo štěstí, že se v tu dobu nikdo nepohyboval v jeho blízkosti viz. foto.