Včerejší den prověřil připravenost našich hasičů

Včerejší den t.j. 10.8. 2015 prověřil důkladně připravenost Hasičů města Hodonína a to hned několikrát během odpoledne. Celý maratón začal zásahem 12:24 kdy vypukl požár na ulici Janáčkové u trati. Další událost na sebe nenechala dlouho čekat. 13:07 byla jednotka povolána k požáru vysokozdvižného vozíku na ulici Měšťanské. Píše se 13:55 a při návratu na základnu byla jednotka povolána k odstranění úniku pohonných hmot z automobilu na ulici Jižní. Na technickou pomoc k odstranění spadlé větve z komunikace vyjela jednotka v 15:19 opět na ulici Měšťanská. Pátý a poslední zásah byl požár lesíku u sportovní haly na ulici Lipová alej v 16:44.
Je na místě poděkovat všem členům jednotky za poctivě odvedenou práci. Velmi potěšující je, že dřina a píle, se kterou se naši hasiči připravují ke svému poslání, nese plody svého ovoce.