Prevence

Vozidla s právem přednosti jízdy

Vozidla s právem předností jízdy

Kdo má právo přednosti jízdy?

V České republice má právo využít přednostní jízdy např.:

  • policie ČR a vojenská policie
  • obecní, resp. městská policie
  • profesionální a dobrovolní hasiči
  • zdravotnická záchranná služba a dopravní zdravotnické služby
  • vězeňská služba, celní správa a další

Vozidla těchto složek jsou vybavena zvláštním výstražným světlem modré nebo modročervené barvy („majáku“) a zvláštním zvukovým výstražným zařízením. V některých případech řidiči vozidel s právem přednostní jízdy nepoužívají světelné a zvukové znamení současně. Jedná se o případy, kdy vzhledem k provozu nebo noční době není nutné mít trvale zapnuté sirény anebo se jedná o podmínku účinného zásahu (nepozorovaný příjezd na místo). Řidiči těchto vozidel smějí používat výstražné světelné a zvukové znamení pouze v případech, kdy je to nutné z hlediska času (záchrana lidských životů, zdraví a majetku). Ve všech případech však řidiči vozidel jedoucích „pod majákem“ musí dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozili další účastníky silničního provozu.

Je zakázáno neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je napodobovat.

Řazení ostatních vozidel při průjezdu záchranářů
  • v případě, že ve své blízkosti uslyšíte sirénu záchranářů, je na místě maximální opatrnost a ohleduplnost k projíždějícím vozidlům s právem přednostní jízdy
  • především se vůči těmto vozidlům chovejte čitelně (včasná signalizace, že přibrzďujete nebo uhýbáte z cesty)
  • pokud je to z hlediska provozu a typu komunikace možné, zastavte své vozidlo na krajnici tak, aby záchranáři měli dostatek místa k projetí a zároveň abyste nezpůsobili překážku v cestě (zastavení na horizontu, před zatáčkou apod.)

POZOR: vozidel s majáky může jet i několik za sebou, proto se vždy důkladně rozhlédněte, než znovu vjedete do provozu.

Dodržujte také pravidla řazení na komunikacích o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru („pravidlo pravé ruky“ viz přiložené obrázky).

Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána.

Také chodci nesmí omezit projíždějící vozidla záchranářů, a to ani na přechodu pro chodce, pokud jim na semaforu svítí zelená. Vidíteli, že se k vám blíží vozidlo záchranářů se zapnutými majáky, nevstupujte nikdy do vozovky!

Zásady správného parkování
  • při parkování se vždy ujistěte, že stojíte tak, aby kolem vašeho vozu mohla projet hasičská cisterna (min. 3 m šířky volné vozovky)
  • nikdy neparkujte na místech, určených jako nástupní plochy pro požární techniku (označeno příslušnou dopravní značkou)
Záchranářská ulička IZS

http://www.hasicihodonin.cz/zachranarska-ulicka-izs/

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-11-vozidla-s-pravem-prednostni-jizdy-pdf

https://www.google.com/search?q=Vozidla+s+právem+předností+jízdy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *