Výcviky jednotky

Výcvik jednotky – 3.7.2022

Výcvik jednotky – 3.7.2022

 3. 7. 2022 proběhl v dopoledních hodinách výcvik jednotky dle ročního plánu. Byl rozdělen do 3 části – roztažení jednoho proudu a následné hašení požáru, technické části a zdravovědy. První část je zcela jasná. Natažení proudu, komunikace přes vysílačky se strojníkem a následná manipulace s proudnicí. V druhé části jsme prováděli kontrolu věcných prostředků (tedy kontrolu zásahových obleků a dýchacích přístrojů) a také jsme opakovali práci s tabletem. Třetí částí bylo opakování první pomoci při masivním krvácení, zlomeninách a popáleninách. Nakonec jsme si ukázali manipulaci s pacientem při podezření poranění páteře a zotavovací polohu. Posilou nám byli figuranti, kteří by měli být i novou posilou naší jednotky.