Prevence

Blackout

Blackout
Co je to blackout

Jedná se o rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takový výpadek může nastat zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě. Délku trvání do obnovy dodávky energií nelze s určitostí předvídat.

Co (ne)dělat když nastane blackout

Informace

 • o situaci a o prognóze vývoje se dozvíte zejm. z médií (rádio) – nezapomeňte však na to, že média mohou postupně vypadávat, až dojde k přerušení všech vysílání.

Za účelem získání informací o situaci však nevolejte na tísňové linky (150, 155, 158, 112)! Tísňové linky používejte jen v případě stavu ohrožujícím život!

Pitná voda a potraviny

 • v maximální šíři šetřete pitnou vodou
 • máte-li možnost, zásobte se pitnou vodou ze studen nebo pramenů v okolí s ověřenou kvalitou vody
 • kde je to možné, využijte užitkovou vodu (např. dešťovou)
 • navštivte co nejdříve nejbližší obchod, ale nenakupujte zbytečně velké zásoby a jídlem rozhodně neplýtvejte
 • nemáte-li vůbec žádné zásoby potravin, požádejte o pomoc sousedy a příbuzné nebo se informujte na obecním úřadě, kdy a jakým způsobem bude možné čerpat humanitární pomoc
 • přednostně zkonzumujte potraviny z lednice a mrazáku (v chladném období roku lze potraviny krátkodobě skladovat i na balkoně nebo za oknem)

Neotevírejte zbytečně dvířka lednice a mrazáku! Jídlo tak déle vydrží poživatelné!

Elektrická zařízení a osvětlení

 • odpojte všechna el. zařízení od sítě, aby při obnovení dodávek el. energie nedošlo k opětovnému výpadku z důvodu přetížení sítě
 • nechte zapnuto jen jedno svítidlo nebo radiopřijímač (ověříte tak, zda již byla obnovena dodávka elektřiny)
 • k nouzovému osvětlení použijte přenosné svítilny

Nepoužívejte ke svícení svíčky! Není-li jiná možnost, tak pouze s největší opatrností a pod neustálým dozorem!

Vytápění

 • v zimním období uvážlivě hospodařte s teplem (zbytečně nevětrejte, ucpěte všechny škvíry pod dveřmi a okny)
 • máte-li možnost, zvažte odjezd na chalupu, chatu nebo k příbuzným, pokud zde můžete vytápět tuhými palivy

Automobil

 • šetřete pohonnými hmotami ve svém vozidle, většina čerpacích stanic bude mimo provoz
 • při cestování autem věnujte zvýšenou pozornost průjezdu vozidel záchranářů a pracovníků energetických služeb

Zbytečně ale necestujte! Z důvodu nefunkčnosti semaforů mohou vznikat dopravní nehody a zácpy. Počítejte se značným zpožděním vozidel veřejné hromadné dopravy!

Ostatní

 • snažte se vyvarovat činnostem, při kterých hrozí větší riziko zranění – výpadek proudu značně vytíží složky integrovaného záchranného systému, proto k vám pomoc může dorazit s větší časovou prodlevou
VŽDY DBEJTE POKYNŮ ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (STAROSTA, PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU APOD.) A SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU!
Co dělat po obnově elektrické energie
 • v některých případech může jít pouze o krátkodobou obnovu dodávky v omezeném rozsahu, která bude střídavě zapínána a vypínána pro jednotlivé postižené oblasti, proto do stabilizace situace nespouštějte energeticky náročné spotřebiče (mohlo by dojít k přetížení sítě a opětovnému výpadku)
 • obnovu dodávky využijte prioritně pro elektrické spotřebiče nezbytné pro řešení okamžitých nutných potřeb a získávání informací (dobití baterií mobilů, svítidel, rádií, načerpání zásob vody apod.)
 • uvědomte o obnově dodávky i vaše sousedy
 • překontrolujte nastavení všech elektronických zařízení, zejména nastavení bezpečnostních systémů apod.
 • plynové spotřebiče (kotel, sporák) používejte až po návštěvě specialisty z plynárenské společnosti
 • zlikvidujte znehodnocené potraviny (zejm. chlazené nebo mražené) – pokud si nejste jisti jejich poživatelností, potraviny raději vyhoďte
 • je-li to možné, doplňte své zásoby
Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-24-blackout-pdf

https://www.google.com/search?q=blackout+hasici

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *