Prevence

Tísňové linky ČR

Tísňové linky v ČR

Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Vědomé zneužití tísňových linek je trestným činem.

Jedná se o jednotné evropské číslo tísňového volání, které je zavedeno ve všech členských státech Evropské Unie číslo provozuje Hasičský záchranný sbor ČR na 112 se lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu, přes zamknutou klávesnici mobilního telefonu i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (za předpokladu, že je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora, v zahraničí pak i bez aktivovaného roamingu) technologie linky umožňuje identifikovat číslo volajícího a přibližné místo, kde se volající nachází každé volání je zpětně dohledatelné (všechny hovory jsou nahrávány). Tísňové linky jsou zřízeny pro nahlášení událostí ohrožující vaše zdraví, život, majetek nebo vaši bezpečnost či veřejný pořádek.
Přístup k těmto telefonním číslům je nepřetržitý a zcela bezplatný. Aby byla daná událost vyřízena co nejrychleji, doporučujeme volat na složku, která má k řešené situaci co nejblíže.

Před nahlášením události
  • udělejte vše pro své vlastní bezpečí
  • uklidněte se
  • zorientujte se v okolí
Když voláte na krizovou linku
  • mluvte pomalu, klidně a srozumitelně
  • nikdy nezavěšujte jako první
Co je potřeba nahlásit
  • CO SE STALO (přesný popis události)
  • KDE SE TO STALO (co nejpřesnější uvedení místa události – plná adresa, orientační body, např. označení pozemní komunikace, číslo železničního přejezdu, kaplička apod.)
  • KDO VOLÁ (jméno a telefonní číslo)
Telefonní čísla 

Hasičský záchranný sbor150 – volejte v případě požáru, živelní pohromy, úniku nebezpečných látek, potřeby vyproštění osob…

Zdravotnická záchranná služba155 – volejte v případě náhlé poruchy zdraví, úrazu, nehody se zdravotními následky…

Policie ČR158 – volejte v případě narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, nálezu podezřelého předmětu…

Městská policie 156 – volejte v případě rušení nočního klidu, drobné kriminality, vandalismu…

Jednotné evropské číslo112 – volejte v případě závažnějších mimořádných událostí, kdy potřebujete pomoc více složek IZS…

 
Zdroj 

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-01-tisnove-linky-pdf

https://www.google.com/search?q=tisnove+linky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *