Prevence

Hasící přístroje

Hasící přístroje
K čemu slouží hasící přístroje

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky ty se dělí do tzv. tříd požáru:

TŘÍDADRUH HOŘLAVÉ LÁTKY
Ahoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
Bhoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí
Choření plynných látek hořících plamenem
Dhoření lehkých alkalických kovů
Fhoření jedlých olejů a tuků
Jak správně používat hasící přístroje

Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Každý hasicí přístroj je navíc doplněn piktogramy s třídami požáru (tzn., k hašení jaké látky jej můžete použít). Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje.

Druhy hasících přístrojů

Podle typu náplně se hasicí přístroje dělí na pěnové, vodní, práškové a sněhové.

Pěnové hasící přístroje

Pěnové hasicí přístroje se používají zejména na hašení hořlavých kapalin (benzín, nafta apod.).
Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím!

Vodní hasící přístroje

Vodní hasicí přístroje jsou vhodné zejména na hašení pevných látek (papír, dřevo, plasty, textil apod).
Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím!

Práškový hasící přístroje

Díky svému složení jsou práškové hasicí přístroje vhodné na hašení téměř jakékoli látky, s výjimkou sypkých hmot (piliny, cukr, mouka a další rozvířitelné látky) a hořlavých kovů.

Sněhový hasící přístroj (CO2)

Sněhové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení hořlavých kapalin a plynů, elektrických zařízení pod napětím a k hašení jemné mechaniky (PC, TV apod.).
Není vhodný k hašení sypkých hmot!
Hasební medium nepoškozuje hořící materiál a jeho okolí, protože se po použití odpařuje.
POZOR: Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

Jaký hasící přístroj si pořídít do domácnosti

Do vaší domácnosti doporučujeme pořídit si práškový hasicí přístroj ABC (jeho použití je univerzální). Vhodná alternativa ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasicí spreje. Oproti hasicím přístrojům jsou ale (díky menšímu objemu hasící látky) rychleji vyprázdněny. Jejich výhodou je však snadná skladnost a také jejich snadné použití (jako běžný sprej).

Jak často kontrolovat hasící přístroje

Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém jeho použití. Termín provedení poslední kontroly a termín plánované příští kontroly je uveden na hasicím přístroji (tzv. kontrolní štítek). Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem.

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-05-hasici-pristroje-pdf

https://www.google.com/search?q=hasici+pristroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *