Prevence

Ohlášení/neohlášení požáru

Ohlášení/neohlášení požáru

Povinností každého občana je nahlásit i sebemenší požár. To platí nejen pro fyzické osoby, ale také pro právnické a fyzické podnikající osoby. V případě porušení těchto povinností hrozí pokuty od 25 tis. do 1 mil. korun. Nenahlášený požár představuje komplikace také při uplatňování pojistného plnění.

Zákonné povinnosti týkající se ohlášení požárů

Všechny fyzické osoby, ale také právnické a podnikající fyzické osoby mají dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně povinnost bezodkladně oznámit HZS, konkrétně územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, každý vzniklý požár. To se týká jakéhokoliv i sebemenšího nebo dokonce uhašeného požáru, který vznikl při činnostech, které výše zmiňované osoby vykonávají, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

  • Povinnosti fyzických osob vyplývají z § 17 odst. 1 písm. h).
  • Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob vyplývají z § 5 odst. 1 písm. h).

Pamatujte si, že podle § 78 odst. 1 písm. t) tohoto zákona se přestupku dopustí ten, kdo bezodkladně neoznámí místně příslušnému HZS kraje požár v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá.

Postihy a sankce za neohlášení požáru

Postihy a sankce za neohlášení požáru vyplývají opět ze zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. Za porušení této povinnosti může HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit následující pokuty:

  • až do 25 000 Kč fyzické osobě (§ 78 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.),
  • až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (§ 76 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.),
  • až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 76 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.),
  • až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 76 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.).
Problémy s uplatněním pojistky

Pokud neohlásíte požár, měli byste vědět, že budete mít problém s případným řešením pojistného plnění. Pojišťovna po vás totiž bude vyžadovat potvrzení o šetření, které vydává HZS daného kraje, kde se událost stala.

„Nenahlásíte-li požár, nedostanete spis s výsledky a závěry vyšetřování příčin jeho vzniku, který vyžaduje pojišťovna.“

To se týká také požárů, které:

  • nahlásíte se zpožděním,
  • uklidíte nebo místo uvedete do původního stavu.
Pozdě nahlášené a uklizené požáry

Častým problémem bývají malé požáry, které jsou uhašeny vlastními prostředky nebo samovolně. Majitelé či provozovatelé objektů je nahlašují se zpožděním, většinou až si uvědomí, že chtějí plnit pojistku. To však není možné, protože zpětně se příčiny požáru nedají vyšetřit.

„Pokud nahlásíte požár se zpožděním, vystavujete se riziku postihu dle výše uvedených sankcí.“

Jestliže se vám povedlo zvládnout malý požár, okamžitě volejte hasiče. Nepřemisťujte nábytek, stroje či jiné předměty ani jakkoliv neměňte vzhled objektu či místnosti. Neuklízejte a nesnažte se místo uvést do původního stavu. Jakýkoliv zásah může ovlivnit a narušit případné vyšetřování, což vám může způsobit jen komplikace.

Pamatujte si, že i když uhasíte malý oheň, který vám nezpůsobil škodu, musíte ho nahlásit a zavolat hasiče. Důvodem je zejména kontrola, zda nedošlo k poškození energetické sítě nebo jiných částí objektu a zda je zdroj ohně opravdu pod kontrolou. Někdy se totiž stává, že si lidé myslí, že oheň uhasili, on ale přitom pomalu a jistě ožívá, aniž by to zatím někdo tušil. To může vést k opravdové katastrofě. Hasiči pro kontrolu zbytkového ohně používají termokameru.

Zdroj

https://www.google.com/search?q=ohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%2C+neohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+po%C5%BE%C3%A1ru

https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/ohlaseni-neohlaseni-pozaru/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *