Prevence

Hlásiče požáru

Hlásiče požáru

Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které včas detekuje vznikající požár a vyvolá akustický poplach. Zařízení je napájeno baterií. Konec životnosti
baterie je signalizován opakovaným pípáním hlásiče. Ve vaší domácnosti je možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo u vás v ložnici). Nákup hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který vám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“. Instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Při jeho instalaci postupujte vždy podle návodu výrobce.

Vhodné umístění
  • v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu / domu + garáži
  • v případě montáže jednoho hlásiče v bytě vždy v centrální části bytu, např. chodbě
  • v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy)
  • v bytových domech také ve společných prostorech každého podlaží domu
  • v místech s předpokládaným vznikem požáru (garáže, dílny)
Nevhodné umístění
  • prašné a vlhké prostory
  • blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla
  • vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“
  • prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů
DESATERO DŮVODŮ, PROČ SI DOMŮ POŘÍDIT
HLÁSIČ POŽÁRU

1) včasná detekce vznikajícího požáru
2) upozornění pomocí zabudované sirény
3) možnost uhašení požáru v jeho zárodku
4) možnost včasné záchrany vašeho života a majetku
5) napájení baterií (vhodné i pro prostory bez elektrické sítě)
6) možnost propojení vícero hlásičů
7) jednoduchá a rychlá instalace
8) dostupná pořizovací cena (cca od 300 Kč)
9) možnost výběru typu hlásiče podle vaší potřeby
10) možnost jednoduše svépomocí provést kontrolu funkčnosti

JE LEPŠÍ, KDYŽ VÁS BUDÍ HLÁSIČ NEŽLI HASIČ
Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-04-hlasice-pozaru-pdf

https://www.google.com/search?q=hlasice+pozaru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *