Prevence

Zásady chování při požáru v domácnosti

Zásady chování při požáru v domácnosti

Když u vás doma začne hořet, je potřeba jednat rychle, ale s rozvahou. Vidíteli, že se jedná o začínající požár (typickým případem jsou adventní věnce, utěrka či potraviny na sporáku), je vaší povinností jej uhasit (je-li to ve vašich silách) nebo provést opatření k zamezení jeho dalšího šíření. Nejlepším pomocníkem je v tuto chvíli práškový hasicí přístroj. Jste-li v situaci, kdy se k vám do bytu nebo pokoje dostává kouř a jeho příčinu ani rozsah požáru můžete pouze odhadovat, okamžitě volejte na tísňovou linku 150 a postupujte podle následujících rad.

Chraňte si dýchací cesty

Aby se vám lépe dýchalo, použijte kus látky, který si přidržíte přes nos a ústa. Máte-li možnost, navlhčete jej vodou.

Pohybujte se po zemi

U země je nejlepší viditelnost a nejmenší hustota kouře, který stoupá vždy směrem ke stropu.

Nerozvěcujte světla

Nevíte totiž, zda požár souvisí s rozvody plynu. Mohlo by tak dojít k výbuchu.

Pokuste se utéct

Jste-li v přízemí a máte možnost bezpečně opustit zakouřenou místnost oknem, využijte toho. V případě, že z pokoje můžete vyjít na balkon, udělejte to.

Jste-li v situaci, kdy můžete místnost opustit pouze dveřmi, pod kterými proniká do pokoje kouř, musíte postupovat následovně:

Neotvírejte hned dveře

Hřbetem ruky, který je citlivější, opatrně vyzkoušejte, nejsouli dveře horké. Zdá-li se vám, že dveře zahřáté nejsou, zkontrolujte to ještě na klice, jeli kovová.

1. DVEŘE NEJSOU HORKÉ: opatrně je na cca 15 cm otevřete a chvíli vyčkejte schovaní za stěnou tak, abyste byli chráněni před případným kouřem, šlehajícími plameny nebo padajícími předměty. Nestane-li se nic takového, pokračujte dál do vedlejší místnosti. Tento postup opakujte u každých dveří, které máte na trase z ohroženého prostoru.
2. DVEŘE JSOU HORKÉ: znamená to, že s největší pravděpodobností je požár ve vedlejší místnosti. V tomto případě dveře otevírat nesmíte!

Ucpěte mezeru mezi dveřmi a prahem

Aby se k vám dostalo co nejméně kouře, ucpěte mezeru pod dveřmi nějakým kusem textilu (nejlépe peřinou, polštářem apod.).

Dejte o sobě vědět

Volejte z okna, tlučte do topení a do stěn. V panelových nebo bytových domech tímto způsobem upozorníte na nebezpečí najednou velký počet sousedů, kteří vám mohou pomoci.

Buďte vidět

Především ve výškových budovách je obtížné hned identifikovat místo požáru. Pomozte hasičům, aby vás co nejrychleji našli. Do okna přivřete prostěradlo nebo jiný velký kus světlé látky (závěsy, potahy apod.).

Zůstaňte u okna

Okno můžete nechat mírně pootevřené a dýchat „čerstvější“ vzduch.

Buďte nápomocni zasahujícím hasičům

Informujte hasiče o ostatních přítomných obyvatelích bytu, o zvířatech apod.

Nevracejte se do hořícího bytu

Pro nic a pro nikoho se do objektu, který se vám podařilo včas opustit, nevracejte. Nemáte na to potřebné vybavení. Informujte hasiče, kteří to zajistí.

Do bytu (domu) se můžete vrátit
 • je-li ukončen zásah hasičů a velitel zásahu vám to dovolí,
 • jeli ukončeno vyšetřování příčinpožáru vyšetřovateli HZS JMK nebo PČR,
 • je-li objekt shledán statikem jako bezpečný.

Po požáru v domácnosti nastává období „sčítání škod“ a obyvatelé se s touto nelehkou situací musí vypořádat. Poradíme vám, jak toto období co nejlépe zvládnout a zamezit dalším problémům, které je provází.


10 základních pravidel co dělat po požáru

1. Nepropadejte panice, vše se nahradit, obnovit. Jen zdraví a život ne!
2. Po požáru si nechejte velitelem zásahu písemně předat místo požáru. Velitel vám také doporučí následná opatření a sdělí, je-li vstup do objektu/bytu možný a za jakých podmínek. Na požářišti se i po ukončení zásahu mohou uvolňovat nebezpečné a karcinogenní látky. Pohybujte se proto v tomto místě co nejméně a chraňte si dýchací cesty.
4. V případě, že nemáte kde bydlet a nemáte možnost náhradního ubytování u příbuzných nebo přátel, požádejte o pomoc příslušný obecní nebo městský úřad.
5. Nezapínejte přívod elektrické energie, dokud nebude provedena jeho kontrola odborníkem. To stejné platí i pro jednotlivé elektrické spotřebiče. Mastné saze a zplodiny hoření snadno mohou poškodit elektroniku a tištěné spoje. Proto je kontrola nutná.
6. Nezapínejte přívod plynu, dokud nebude provedena jeho kontrola odborníkem. Vlivem tepla může docházet k poškození těsnění i samotných rozvodů.
7. Zdokumentujte si všechny škody a kontaktujte svoji pojišťovnu. I v případě, že m shořely veškeré doklady lze u pojišťoven na základě např. rodného čísla doklady dohledat. V případě ztráty osobních dokladů se obraťte na místně příslušné úřady.
9. Součástí pojištění domácnosti bývá zpravidla i možnost úhrady sanačních prací. Těchto firem je na trhu celá řada. Zkuste si jejich nabídky porovnat a zkonzultujte se svou pojišťovnou, jakou část těchto prací uhradí.

Sanační práce mohou zahrnovat:

 • čištění a sušení knih, dokumentů atd.,
 • čištění techniky, strojů, strojního zařízení, elektroniky, elektrických rozvodů atd.,
 • čištění PC, elektronických zařízení pro přenos a uchovávání dat,
 • čištění nábytku, veškerého zařízení bytu,
 • odstranění zplodin hoření,
 • odstranění škod způsobených hasební vodou.

10. Máteli vy nebo vaši blízcí po události psychické problémy, neváhejte kontaktovat odbornou psychologickou pomoc. Včasná posttraumatická péče je pro váš další život velmi důležitá

Co dělat, jste-li poškozený požárem sousedního bytu nebo domu (vytopení, zakouření apod.)?
 • událost nahlaste co nejrychleji své pojišťovně,
 • zdokumentujte všechny škody vzniklé v důsledku požáru,
 • proveďte kontrolu elektrické instalace, elektrických spotřebičů, rozvodů plynu, vody, topení,
 • odstraňování následků požáru provádějte až po konzultaci s pojišťovnou.
Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-08-zasady-chovani-pri-pozaru-v-domacnosti-pdf

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-09-zasady-chovani-po-pozaru-v-domacnosti-pdf

https://www.google.com/search?q=zasahy+chovani+pozar+domacnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *