Prevence

Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě

Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě

V první řadě pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno. Pokud tento zákaz porušíte, můžete dostat pokutu do výše 15 000 Kč.

Základní pravidla pro rozdělávání ohně v přírodě
 • místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí (stoh slámy, suché listí, kořeny stromů, větve apod.)
 • ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.
 • k zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh
 • za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte
 • mějte u ohniště předem připravené dostatečné množství vody k případnému uhašení
 • oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, neroznášejte jej po okolí a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty
 • děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby
 • místo opusťte jen tehdy, až je ohniště řádně uhašeno (pořádně jej prolijte vodou)

Při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné.

Co dělat rozšíří – li se oheň mimo ohniště

Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště,zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte k dispozici, lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na linku 150. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, dodržujte tato pravidla:

 • neutíkejte
 • lehněte si na zem a chraňte si obličej
 • kutálejte se ze strany na stranu, dokud plameny neuhasnou
 • Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí být materiál z umělých tkanin), použijte ji k uhašení hořícího oděvu.

Na místě pálení mějte u sebe mobilní telefon
a jednoduché hasební prostředky (lopatu,
kbelík s vodou apod.).

Vypalování trávy

S příchodem jara někteří zahrádkáři místo pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování.
Nejenže je toto počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťuje ovzduší. Navíc je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony a může být také zakotveno i v obecně závazných vyhláškách některých obcí. Za vypalování trávy vám může být uložena nemalá pokuta. I přesto většina lidí nebezpečí, které vypalování představuje, značně podceňuje. Věří, že mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic stát. Na tento omyl již doplatila spousta lidí, kteří při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zranění. Hrozí zde velké nebezpečí, že dojde k rychlému a nekontrolovatelnému rozšíření požáru i na další porost nebo objekty. Oheň se při dobrých podmínkách dokáže šířit tak rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na danou situaci adekvátně zareagovat.

Pálení rostlinného odpadu

Mnozí lidé často také pálí na svých zahradách rostlinný odpad. Toto pálení není zakázáno zákonem, ale je třeba se informovat na obecním úřadě nebo úřadě příslušných městských částí, kdy je pálení obecní vyhláškou povoleno. Při pálení rostlinného odpadu vždy dodržujte zásady bezpečného rozdělávání ohně. I když mají ze zákona povinnost ohlašovat pálení odpadů pouze podnikající fyzické a právnické osoby, je vhodné (v případě dlouhodobějšího pálení), aby tuto skutečnost ohlásili i občané.

Pálení klestí můžete nahlásit pomocí internetového formuláře
https://paleni.izscr.cz/paleni

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-10-bezpecne-rozdelavani-ohne-v-prirode-pdf

https://www.google.com/search?q=bezpecne+rozdelavani+ohne+v+prirode

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *