Otrava oxidem uhelnatým

Otrava oxidem uhelnatým
Oxid uhelnatý, plyn který ročně zabíjí desítky lidí. Pojďme si o něm něco povědět a říct jak v případě otravy poskytnout první pomoc.
Jak vůbec vzniká ? Vzniká při nedokonalém spalování (nedostatečným přísunem kyslíku), organických a anorganických látek mimo jiné: dřeva, ropy, plynu, benzínu, petroleje, propanu, uhlí, ropy.
V dýchací soustavě lidského hemoglobinu se váže cca až 300 krát rychleji než kyslík, čímž znemožňuje přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání. Vyloučení hemoglobinu (krevního barviva) způsobuje v krvi poruchu procesu dýchání, což vede k tkáňové hypoxii, poškození mozku a dalších orgánů. Důsledkem akutní otravy může být nevratné poškození centrálního nervového systému, srdeční nedostatečnosti, infarktu myokardu nebo úmrtí.
 
Vznik

Vzniká z kyslíkatých organických látek rozkladem při vysokých teplotách. Např. při koksování uhlí. Nad 600 °C vzniká i při spalování ochotněji než oxid uhličitý.Ve vysoké peci se získává vysokoteplotním spalováním koksu.

 • Endotermní reakcí vodní páry s koksem za vysokých teplot se vyráběl vodní plyn jako ušlechtilé palivo nebo zdroj vodíku.
 • Vzniká také při výrobě vodíku parním reformováním methanu endotermní reakcí okolo 1000 °C.
 • Následně se ale spotřebovává konverzí pod 600 °C, kdy redukuje vodní páru.
 • V nepatrném množství vzniká i metabolickými procesy v živých organismech a proto je obsažen ve stopových množstvích ve vydechovaném vzduchu z plic.
Příznaky
 • bolesti hlavy
 • nevolnost a závratě
 • malátnost a zmatenost
 • otupělost a ospalost
 • třešňové zabarvení kůže, nehtů, rtů, jazyka a sliznice
 • větší pocit sebejistoty (paradoxní euforie)
 • zrychlené dýchání a zrychlený srdeční tep
 • šok a bezvědomí
 • smrt při navázání více jak 60 % CO
Klinický obraz
 • 10 % COHb – lehká porucha koncentrace;
 • 20 % COHb – mírná bolest hlavy, závrať;
 • 30 % COHb – bolest hlavy, nevolnost, zvracení, námahová dušnost;
 • 40–50 % COHb – zmatenost, úporná bolest hlavy, až kóma a křeče;
 • nad 60 % COHb – hluboké kóma, smrt.
První pomoc
První pomoc spočívá v rychlém přísunu čerstvého vzduchu – otevřít okna a důkladně větrat – pozor na riziko otravy zachránce. Postiženého vynést z uzavřeného prostoru na vzduch a okamžitě zavolat tísňovou linku 155, kde vám dispečerka ZZS poradí další postup. Otravám dokáží zabránit pravidelné odborné kontroly. Možností je také instalace čidla, které odhalí zvýšené množství oxidu uhelnatého v bytě.
Vznik oxidu uhelnatého je zapříčiněn velmi často také tím, že je nedostatečně vyčištěný komín, který ztrácí tah, čímž dochází ke špatnému spalování.
 
Zdroje

https://www.facebook.com/CervenyKrizHodonin

https://www.google.cz/search?q=oxid+uhelnat%C3%BD

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD

https://www.wikiskripta.eu/w/Intoxikace_oxidem_uhelnat%C3%BDm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.