Prevence

Únik a otrava oxidem uhelnatým

Únik oxidu uhličitého
Co je oxid uhelnatý (CO)

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez chuti a zápachu. Je silně jedovatý a lidské smysly neumí jeho přítomnost odhalit. Vzniká v menší nebo větší míře u všech procesů hoření, kde se spalují směsi obsahující uhlík. Kromě zemního plynu je takovou dobře známou a často používanou látkou samotné uhlí, dřevěné uhlí, koks, LPG, benzín, nafta, topný olej, dřevo, zahradní odpad, pelety, papír nebo tabák.

Rizikové zařízení v domacnostech

Možným zdrojem nebezpečí je každé takové zařízení, které ke svému provozu používá některé z výše zmíněných paliv, tj.:

 • kotel fungující na plyn nebo na kombinované palivo
 • plynový průtokový ohřívač vody (karma)
 • plynový sporák
 • krb, kamna či krbová kamna
 • moderní zplynovací kotle na dřevo a pelety
 • zahradní gril
 • každý stroj poháněný motorem s vnitřním spalováním (např. automobil, motocykl, zahradní sekačka atd.)

Hlavními příčinami vzniku a následného úniku oxidu uhelnatého z takových zařízení je zejména jejich chybná instalace, zanedbávání revizí a nedostatečná údržba.

Příznaky otravy

Oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví, neboť jeho vazba s hemoglobinem (červeným krevním barvivem) je 240x pevnější než vazba
s kyslíkem.

Příznaky otravy oxidem uhelnatým, způsobené nedostatkem kyslíku, jsou:

 • bolesti hlavy
 • závratě
 • nevolnost
 • otupené myšlení
 • překrvení ve tváři

Při středně těžkých otravách jsou následující příznaky:

 • zvracení
 • ospalost
 • celková zmatenost

V těžších případech se mohou objevit:

 • křeče
 • porucha vědomí
 • zmatenost
 • halucinace
 • poruchy srdečního rytmu
 • smrt

Člověk otrávený oxidem uhelnatým má třešňově červenou barvu.

Prevence otrav CO
 • nechte komíny pravidelně kontrolovat, dbejte na to, aby v topné sezóně nebylo na komíně žádné ptačí hnízdo
 • na svých topných zařízeních si pravidelně nechte provádět údržbu odborníkem
 • pokud jsou v jednom bytovém domě topná zařízení vyvedena do jednoho společného komína, bezpodmínečně si vyžádejte názor odborníka (např. kominíka nebo technika firmy, která zařízení instalovala) a pokud je to možné, nechte si zrekonstruovat systém odvodu spalin
 • pokud máte topné zařízení s otevřenou spalovací komorou (kotel, ohřívač vody, krb), ujistěte se, že zásobování zařízení vzduchem je zajištěno, neucpávejte větrací otvory vytvořené ve zdech
 • zahradní gril nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorech
 • motor auta nenechávejte v zavřené garáži v chodu

Pro vyšší bezpečnost si nainstalujte hlásič výskytu oxidu uhelnatého. Cena za pořízení se pohybuje od cca 400 Kč výše. http://www.hasicihodonin.cz/hlasice-pozaru/

První pomoc při vdechnutí jedovaté látky

První pomoc při vdechnutí jedovaté látky je dostat postiženého co nejdříve ze zamořeného prostředí a zajistit mu tak přísun dostatečného
množství čerstvého vzduchu. Tím se přeruší vstřebávání a škodlivé působení toxické látky na organismus. Pozor na vlastní bezpečnost! Před vstupem do zamořených prostor zvažte použití ochranných pomůcek. Při nadýchání škodlivých látek volejte 155.

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-16-unik-oxidu-uhelnateho-pdf

https://www.google.cz/search?q=oxid+uhelnat%C3%BD

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *