Prevence

Požár automobilu

Požár automobilu
Jak předcházet požáru vozidla
 • udržujte vaše vozidlo v dobrém technickém stavu (pravidelná kontrola, důkladná údržba)
 • větší opravy (zejm. ty, které se týkají palivového systému) ponechávejte autorizovaným servisům a opravnám
 • nepoužívejte v bezprostřední blízkosti nádrže a motorového prostoru vozidla otevřený oheň
 • otevřený oheň nepoužívejte také v zimním období k rozmrazování vozidla
 • nenechávejte ve vozidle předměty, které by při vysokých letních teplotách (teplota v interiéru vozidla může v létě dosáhnout až 70 o C) mohly způsobit požár nebo výbuch (zapalovače, zábavní pyrotechnika, parfémy, spreje a jiné tlakové nádoby vyjma hasicího přístroje aj.)
 • neparkujte vozidla bezprostředně po jízdě na okrajích polí nebo ve vysoké trávě; horký výfuk může způsobit zejm. v suchém období požár trávy a následně i vozidla
Základní pravidla chování při požáru automobilu
 • zpozorujete-li kouř z motorového prostoru nebo jiné části automobilu, okamžitě odstavte vozidlo na bezpečném místě
 • vypněte motor
 • než vystoupíte z vozidla, nezapomeňte si vzít reflexní vestu a při pohybu kolem automobilu buďte velmi obezřetní
 • zajistěte také vystoupení všech ostatních cestujících z vozidla a pomozte jim do bezpečí
 • neváhejte požádat o pomoc ostatní účastníky silničního provozu mohou poskytnout např. další hasicí přístroje
 • před hašením svépomocí zvažte své síly a možnosti
 • v případě rozsáhlejšího požáru, kdy nejste schopni vozidlo uhasit, vyčkejte raději v bezpečné vzdálenosti příjezdu hasičů
 • přivolejte hasiče na lince 150 a po jejich příjezdu informujte velitele zásahu o situaci a dalších možných rizicích (pohon vozidla na LPG, převoz nebezpečných látek ve vozidle nebo že se jedná o elektromobil apod.)
Základní pravidla při hašení vozidla

Pustíteli se do hašení před příjezdem hasičů, postupujte podle následujících pokynů:

K hořícímu vozidlu přistupujte ze směru po větru. Dodržujte bezpečnou vzdálenost, chraňte se před žárem. Neotvírejte naplno kapotu motoru. Hoří-li v motorové části, začněte hasit ze spodu od podvozku, případně zvedněte kapotu jen na pár centimetrů, abyste mohli požár účinně uhasit.
POZOR na popáleniny, kapota bude mít vysokou teplotu!
Hoří-li v interiéru vozidla, postupujte podobně. Neotvírejte více než jedny dveře tak, abyste mohli nasměrovat hadici hasicího přístroje na plameny.
Každá možnost přístupu vzduchu způsobí rozšíření požáru.

 
Hasící přístroj a hasící sprej

I když hasicí přístroj nepatří do povinné výbavy vozidla, důrazně doporučujeme jeho koupi. Nejvhodnější je práškový hasicí přístroj. Vhodným hasebním prostředkem je také hasicí sprej. Jeho výhodou je snadná manipulace a výhodná cena, nevýhodou je však jeho malý obsah a při nízkých teplotách zamrzá. Hasicí přístroj (nebo sprej) umístěte nejlépe v dosahu řidiče.

Dobrá rada na závěr

Kromě hasicího přístroje / hasicího spreje vybavte své vozidlo také řezačem pásů. Jednoduchý nástroj vám umožní v případě potřeby rychle přeřezat pásy a dostat se tak rychleji z vozidla. Pro případ nehody je vhodné mít s sebou ve vozidle nad rámec povinné výbavy i přenosné výstražné světlo. Na trhu je jich celá řada a jsou i v kombinaci s magnetem, který umožňuje jeho umístění přímo na karosérii havarovaného vozidla.

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-03-pozar-automobilu-pdf

https://www.google.com/search?q=po%C5%BE%C3%A1r+automobilu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *